Edunvalvonta

Luottamusmiehet 2020 - 2023

-Pääluottamusmies Heli Hamari

-Toimialaluottamusmies Kari Vilkko

-Ammattialaluottamusmies Sami Arola