50-VUOTTA

25.1.2015 klo 13:00


Kouvolan kaupungin viranhaltijat JHL ry 

50-vuotta 29.11.2014

 

Harva varmankaan osasi 50 vuotta sitten, yhdistyksen perustamiskokouksessa kuvitella, että Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry voisi jonakin päivänä tarkastella tapahtumia, jotka ovat vieneet yhdistyksen läpi yhteiskuntakehityksen 5 vuosikymmenen aikana.

 

Tämä on merkittävä saavutus ja saavutus joka ei ole tullut itsestäänselvyytenä ja annettuna. Vuosien varrella tämän toteutumiseen on vaadittu lukuisilta toimijoilta paljon työtä, sitoutumista ja uskoa omaan asiaan.

Tänä päivänä voidaan kuitenkin todeta että yhdistys on ottanut paikkansa suhteessa työnantajaorganisaatioon, niin neuvotteluosapuolena, kuin kumppanina työnantajaorganisaation kehittämisessä, sekä toimijana yhdistyksen jäsenten palvelussuhteen ehtojen ja palvelussuhdeturvan kehittämisessä. Tämä asema on saavutettu työskentelemällä yhteisten tavoitteiden eteen, yhteisöllisyyttä vaalien ja kantaa ottaen. 

Kun tätä yhdistystä aikanaan perustettiin, se tapahtui toimintaympäristössä jossa neuvottelujärjestelmät olivat vielä jossain määrin kehittymättömät sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Kouvolassa, kuten monessa muussakin kunnassa, kehittyi kuitenkin vuosien saatossa vahva perinne neuvotella ja sopia asioista paikallisella tasolla. Tämä perinne kantaa hedelmää paikallisen neuvottelutoiminnan ja sopimisen osalta vielä tänä päivänä.

 

Nykyisen nimensä,

 

KOUVOLAN KAUPUNGIN VIRANHALTIJAT JHL RY 364

yhdistys sai liittofuusion tuloksena 2006 kun silloiset liitot KTV ja VAL yhdistyivät keskustasolla. Tätä ennen tämä yhdistys toimi päätteellä KTV vuosien 1982- 2006 aikana. Kouvolan kaupungin puitteissa toimiva yhdistys on tänä päivänä merkittävä ay- toimija suurella jäsenmäärällään.

 

Keskeinen osa ammattiyhdistystoiminnan luonnetta on ihmisten kyky toimia ja työskennellä yhteisen asian puolesta, kaikkien parhaaksi. Yhteisöllisyys ja yhteisiin asioihin sitoutuminen on ay-liikkeen tärkeä pääoma. Tämä pääoma on siitä hyvä, että mitä enemmän siihen nojaudumme, sitä parempaa korkoa voimme siitä odottaa.

 

Vaikka kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovempaa tänä päivänä kuin 50-vuotta sitten, niin ay-liikkeellä on edelleen roolinsa jäsentensä luotsaamisessa yhteiskuntavaikuttamiseen. Ammattiyhdistystoiminta on ensisijaisesti paikallista arkipäivän työtä, sellaista työtä jossa JHL:n jäsenet antavat oman panoksensa tämän yhteiskunnan rakentamiseen. Ay-liikkeellä on edelleen tärkeä rooli ihmisten silmien avaamisessa ja yhteisen tekemisen uskon vahvistamisessa. Juuri tämänkaltaiset tavoitteet toimivat sytykkeenä tämänkin yhdistyksen perustajilla kun yhdistystä aikanaan perustettiin.